Byli jste u nás spokojeni? Doporučte nás svým přátelům.Navštivte také naši facebook stránku

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je společnost Airborne-Ranger.cz (Michal Pavelec, IČ: 87054744, Hrudkov 35, 382 73, Vyšší Brod, zapsána v živnostenském rejstříku Městským úřadem Český Krumlov dne 12. prosince 2008 s provozovnou pro maloobchodní prodej na adrese Armyshop Airborne-Ranger.cz, Na Sadech 11, 370 01 České Budějovice - dále jen prodávající) a při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných mezi zákazníkem a provozovatelem.
Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Podmínky prodeje
Dle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. §15, jsou veškeré zde nabízené zbraně, jejich díly a střelivo (vše kategorie D) prodejné v ČR pouze fyzickým osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům, nebo právnickým osobám.
V souvislosti s touto zákonnou úpravou požadujeme přečtení těchto podmínek, pokračovat v nákupu mohou pouze fyzické osoby starším 18 let způsobilé k právním úkonům, nebo právnickým osobám. Odesláním objednávky zároveň prohlašujete, že splňujete výše uvedené požadavky.
V případě podání falešné informace o Vaší způsobilosti k držení těchto zbraní a střeliva budeme na Vás, či Vašich zákonných zástupcích soudní cestou vymáhat náhradu veškerých škod nám tímto způsobených.
Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo v jiné formě objednávky.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nebo zasláním jiné, výše uvedené formy objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem).

Záruční a servisní podmínky
Záruka na zboží je poskytnuta prodejcem ve smyslu platných zákonů a to 24 měsíců. Záruka na zboží může být omezena životností produktu, u airsoftových zbraní je to zpravidla 15.000 výstřelů, zbraně jsou vyrobeny k používání při minimální teplotě 15°C¨
Bude–li v našem servisu zjištěna vada, na kterou se nevztahuje záruka, hradí náklady spojené s výkonem servisu zákazník. Pro uplatnění reklamace je nutno doložit nákup na našem e-shopu nebo v naší prodejně. Při uplatňování reklamace na airsoftovou zbraň je nezbytnou podmínkou případného uplatňování reklamace také záruční list.
Uplatnit reklamaci je možné pouze na zboží, které bylo prodáno naší společností.
Nedílnou součástí reklamace i zbraně zaslané na opravy či UPGRADE je obal, je to proto, že se jedná o „zbraň kategorie D“ a tu jako takovou nelze skladovat a transportovat bez originálního obalu. Obal je konstruován pro bezpečný transport a uložení modelu

Reklamační nároky se nevztahují zejména na:
- zboží rozebrané jakýmkoliv zásahem zákazníka
- nekompletní zboží
- na veškeré mechanické poškození součástek, vyjma očividné výrobní vady materiálu.
- zbraně ucpané cizím tělesem (korálek, ložisková kulička, nevhodné střelivo z tržnic apod.) nebo poškozené vystřelením prasklé, znečištěné nebo nevhodné kuličky
-běžné provozní opotřebení
V rámci reklamačního řízení lze zboží opravit, vyměnit za jiné, či vrátit finanční částku.
Zákazník má právo uplatnit rozpor s kupní smlouvou.
Zákazník má do 14 dnů od převzetí zboží právo na výměnu či vrácení zboží (nesedí-li velikost, zboží je jiné než-li očekával apod.), v tomto případě je nutno kontaktovat naší prodejnu předem telefonicky nebo e-mailem (viz. kontakty) a pokračovat po upřesnění požadované věci a domluvě. V tomto případě lze vyměnit nebo vrátit zboží pouze nenošené, neprané a bez jakýchkoliv viditelných vad možných způsobení zákazníkem.

Vrácení nebo výměna zboží
Při vrácení, výměně či jiném požadavku jen nutné zboží / produkt zaslat na doručovací adresu provozovny uvedenou v kontaktech nebo osobně zanést na provozovnu (Armyshop Airborne-Ranger.cz, Na Sadech 11, 370 01 České Budějovice).
Zásilky zaslané na jakoukoliv jinou adresu nebudou doručeny ani nemohou být z naší strany převzaty.

Platební podmínky a expedice zboží
Veškeré zboží skladem je expedováno druhý pracovní den od obdržení objednávky, v případě osobního odběru bude zboží připraveno během 3 pracovních dnů a zákazník bude o možném odběru informován e-mailem nebo SMS. V případě, že skladové zásoby daného zboží jsou momentálně vyčerpány, bude doplněno do 15 pracovních dnů a následující pracovní den odesláno.
Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky.
Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem nebo je nutné jeho objednání od výrobce, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té části objednávky, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbylé části, jakmile bude k dispozici. V případě rozdělení zásilky však zákazník hradí poštovné za obě zásilky.
Ke každé zásilce je přiložen dodací list. Uvedené ceny zboží v internetovém obchodě jsou rozepsány bez DPH a včetně 21% DPH, (u zboží z komisního prodej, které již bylo zakoupeno v ČR a DPH odvedeno při předchozím prodeji může být DPH 0%).
Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, apod.), odešleme zákazníkovi e-mail s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.
Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, účtujeme k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné jako při prvním odeslání.
Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem.
Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. V tomto případě bude další nákup zákazníka v e-shopu možný pouze po zaplacení zboží předem. Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.

Poštovné, balné a doručení je účtováno ve výši:

Balík:
0,0 - 0,5 kg 90,- Kč
0,5 - 2,0 kg 120,- Kč
2,0 - 5,0 kg 150,- Kč
5,0 - 10,0 kg 190Kč

Obchodní balík:
0,0 -10,0 kg 150,- Kč
10,0 kg a více 190,- Kč

PPL:
0,0 - 10 kg 90,- kč
10 - 15 kg 120,- Kč
15 - 25 kg 135,- Kč
25 a více 200,- Kč

Osobní odběr na prodejně je zdarma!

Za dobírku je připočteno 40Kč k požadované službě.

Objednávky do zahraničí
V případě objednávky do zahraničí, bude poštovné stanoveno individuálně dle dohody smluvních stran. Dohoda se uskuteční na základě e-mailové korespondence nebo telefonického dohovoru. Cena za poštovné je stanovena dle destinace doručení, vybrané služby a doručovací společnosti.

Storno objednávky
Ze strany zákazníka je možné stornovat objednávku až do okamžiku odeslání. Pokud byla zásilka odeslána a nedojde k jejímu převzetí zákazníkem, je zákazník povinen uhradit veškeré náklady, které vznikly společnosti vrácením zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- výrazným způsobem se změnila cena zboží od dodavatele. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu bez jakýkoliv dalších manipulačních či storno poplatků...
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce zaslané kupujícím, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Slevy
Pro registrované zákazníky poskytujeme při nákupech přes internet slevy. Sleva je 1 % za každé 3.000Kč nákupu přes internet. Maximálně však 7 % při dosažení nákupů celkové v hodnotě 21.000Kč. Slevy jsou vždy přiznány při překročení dané hranice a vztahuje se až na další nákupy. Jednotlivé nákupy se sčítají (Systém slev platí pouze pro maloobchodní prodeje, velkoobchodní odběratelé viz. níže).

Velkoobchodní prodeje
Velkoobchodní slevy poskytuje pouze registrovaným firmám a živnostníkům. (pro ověření si od vás můžeme vyžádat zaslání kopie živnostenského rejstříku, IČ popř. DIČ k ověření skutečností o vašem oboru podnikání.
Pro zobrazení velkoobchodních cen je nutno zřídit si na našem e-shopu registrovaný účet. Dále nás informovat emailovou zprávou, že máte zájem o nastavení velkoobchodních cen. Pokud bude vše v pořádku budou na vašem účtu nastaveny velkoobchodní ceny.
V případě zboží a produktů podléhajících zbrojnímu zákonu, budeme požadovat též ověření vaší licence na prodej zbraní a střeliva!
Dodací doba jednotlivých produktů při VO objednávkách se může lišit například při vyšším objednaném počtu od jedné položky, při nedostupnosti přímo u výrobců, v tomto případě vás budeme neprodleně informovat!
Hledat
Košík
Zboží:  0
Množství:  0
Cena: 0,00 Kč


Razíme US identifikační známky


Naši partneři Medic Cup
REGI Memorial
Takwondo pro deti

Od 1.3.2017
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.